PORTOFOLIU ARHITECTURĂ ȘI STRUCTURI CIVILE

 • Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Ansamblu locuinţe sociale D+P+2E+M, 4 tronsoane insumand 61 U.L., B-dul Independenţei nr. 6-8, oraş Panciu, judeţul Vrancea”;
 • Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Extindere corp clădire P+1E cu funcţiunea de Şcoala Gimnazială, str. Berceni, oraş Vălenii de Munte, judeţ Prahova”;
 • Plan urbanistic zonal pentru amplasament gospodărire cu apă în localitatea Stoeneşti, judeţul Giurgiu;
 • Elaborare documentaţii economice şi analiză cost-beneficiu pentru Biserica. Studiu de Fezabilitate. Nicolae Mârşa, judeţul Giurgiu;
 • Studiu de Fezabilitate + Expertiză tehnică + Audit Energetic pentru “Reabilitarea, dotarea şi modernizarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”, CJ Ialomiţa;
 • Studiu de Fezabilitate + Expertiză tehnică + Audit Energetic pentru “Modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”, CJ Ialomiţa;
 • Studiu de Fezabilitate + Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Modernizarea fermei viticole Cooperativa Agricolă Via Domnului oraş Urlaţi, judeţul Prahova”;
 • Expertiza tehnică pentru “Reabilitare Şcoală Corpurile C1 şi C2 in localitatea Mârşa Judeţul Giurgiu”;
 • Studiu de Fezabilitate + Proiect Tehnic pentru “HANUL GOLEŞTILOR” din localitatea Stefăneşti, judeţul Argeş, în cadrul Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, judeţul Argeş;
 • Studiu de soluţie pentru “Consolidare, Modernizare şi Extindere Centru de învăţământ” cu obiect Şcoală Corp A şi Corp B, corp anexă şi sală de sport localitatea Mârşa, judeţul Giurgiu;
 • Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Locuinţe pentru tineri destinate închirierii”; Amplasamentul din Judeţul Teleorman, Municipiul Roşiorii de Vede, Aleea Parc Nord f.n. Lot 1, Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti;
 • Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Locuinţe pentru tineri destinate închirierii”; Amplasamentul din Judeţul Prahova, Localitatea Păuleşti, Bloc Locuinţe Etapa 1, Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti;
 • Studiu de Fezabilitate + Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru: “Renovare exterioară şcoală şi extindere corp anexă – grupuri sanitare şi sala de clasă, şcoala Valea Măcrişului, judeţul Ialomiţa”;
 • Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Locuinţe pentru tineri destinate închirierii”, Amplasamentul din judeţul Tulcea, oraşul Babadag, str. Pavel Gheorghe nr. 4-8, Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti;
 • Studiu de Fezabilitate pentru “Consolidare, Modernizare şi Extindere Centru de învăţământ” cu obiect şcoală Corp A şi Corp B, corp anexă şi sală de sport;
 • Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Sistematizare verticală şi zid de sprijin din beton armat complex de vinificaţie, localitatea Urlaţi, judeţul Prahova”.