Localitatea Dragalina – judeţul Călăraşi

Studiu de Fezabilitate pentru “Modernizare drumuri comunale, drumuri agricole şi de interes local”
– Studiu de Fezabilitate pentru “Alimentare cu apă, canalizare ape uzate, staţie de epurare în Drajna Nouă, gradiniţa de copii, sistem de canalizare şi staţie de epurare în zona centrală”
– Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Reabilitare drum DC16”

Leave A Comment...

*