• Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Ansamblu locuinţe sociale D+P+2E+M, 4 tronsoane insumand 61 U.L., B-dul Independenţei nr. 6-8, oraş Panciu, judeţul Vrancea”;
 • Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Extindere corp clădire P+1E cu funcţiunea de Şcoala Gimnazială, str. Berceni, oraş Vălenii de Munte, judeţ Prahova”;
 • Plan urbanistic zonal pentru amplasament gospodărire cu apă în localitatea Stoeneşti, judeţul Giurgiu;
 • Elaborare documentaţii economice şi analiză cost-beneficiu pentru Biserica. Studiu de Fezabilitate. Nicolae Mârşa, judeţul Giurgiu;
 • Studiu de Fezabilitate + Expertiză tehnică + Audit Energetic pentru “Reabilitarea, dotarea şi modernizarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”, CJ Ialomiţa;
 • Studiu de Fezabilitate + Expertiză tehnică + Audit Energetic pentru “Modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”, CJ Ialomiţa;
 • Studiu de Fezabilitate + Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Modernizarea fermei viticole Cooperativa Agricolă Via Domnului oraş Urlaţi, judeţul Prahova”;
 • Expertiza tehnică pentru “Reabilitare Şcoală Corpurile C1 şi C2 in localitatea Mârşa Judeţul Giurgiu”;
 • Studiu de Fezabilitate + Proiect Tehnic pentru “HANUL GOLEŞTILOR” din localitatea Stefăneşti, judeţul Argeş, în cadrul Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, judeţul Argeş;
 • Studiu de soluţie pentru “Consolidare, Modernizare şi Extindere Centru de învăţământ” cu obiect Şcoală Corp A şi Corp B, corp anexă şi sală de sport localitatea Mârşa, judeţul Giurgiu;
 • Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Locuinţe pentru tineri destinate închirierii”; Amplasamentul din Judeţul Teleorman, Municipiul Roşiorii de Vede, Aleea Parc Nord f.n. Lot 1, Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti;
 • Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Locuinţe pentru tineri destinate închirierii”; Amplasamentul din Judeţul Prahova, Localitatea Păuleşti, Bloc Locuinţe Etapa 1, Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti;
 • Studiu de Fezabilitate + Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru: “Renovare exterioară şcoală şi extindere corp anexă – grupuri sanitare şi sala de clasă, şcoala Valea Măcrişului, judeţul Ialomiţa”;
 • Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Locuinţe pentru tineri destinate închirierii”, Amplasamentul din judeţul Tulcea, oraşul Babadag, str. Pavel Gheorghe nr. 4-8, Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti;
 • Studiu de Fezabilitate pentru “Consolidare, Modernizare şi Extindere Centru de învăţământ” cu obiect şcoală Corp A şi Corp B, corp anexă şi sală de sport;
 • Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Sistematizare verticală şi zid de sprijin din beton armat complex de vinificaţie, localitatea Urlaţi, judeţul Prahova”.
 • „Locuinte sociale pentru comunitatile de romi, judetul Bihor, comuna Osorhei, Drumul Sarandului”

 • „Ansamblu de locuinte sociale D+P+2E+M, 4 tronsoane insumand 61.U.L.,b-dul Independentei, nr. 6-8, oras Panciu, jud. Vrancea”

 • „Reabilitare si extindere Scoala, realizare sala de sport in satul Salciile, comuna Salciile”

 • „Servicii de proiectare faza DALI (inclusiv expertiza tehnica) pentru corp cladire Gradinita nr. 244, Bucuresti;

 • „Servicii de proiectare faza DALI (inclusiv expertiza tehnica) pentru corp cladire Gradinita nr. 269” , Bucuresti;

 • „Servicii de proiectare faza DALI (inclusiv expertiza tehnica) pentru corp cladire Gradinita nr. 54” , Bucuresti;

 • „Servicii de expertiza tehnica pentru corpurile de cladire ale Scolii Gimnaziale nr. 280”

 • „Servicii de expertiza tehnica pentru corpul de cladire Gradinitei “Floarea Soarelui””

 • „Servicii de expertiza tehnica pentru corpurile de cladire ale Scolii Gimnaziale nr. 103”

 • „Expertiza tehnica exigenta A pentru structura metalica aferenta obiectivului de investitie SCOALA GIMNAZIALA ION I.C. BRATIANU, respectiv pentru Sala de sport P+1, suprafata desfasurata aprox. Sd=980mp”

 • „Construire bloc ANL – Locuinte de serviciu, str. Ceyrat, nr. 4, Oradea”, judet Bihor;

 • „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale pentru scoala Gimnaziala Teasc”, judet Dolj (include studiul geotehnic, audit energetic si expertiza tehnica);

 • „Reabilitare, modernizare si echiparea infrastructurii educationale pentru Liceul Tehnologic Topolog – Corp cladire grădiniţa”, judet Tulcea (include studiul geotehnic si expertiza tehnica);

 • „Reabilitare, modernizare si echiparea infrastructurii educationale pentru Liceul Tehnologic Topolog – corp cladire Scoala cu clasele I – VIII (inclusiv clasa pregătitoare)” – proiectul prevede si reabilitare, modernizare Sala de sport, judet Tulcea (inlcude studiul geo si expertiza tehnica);

 • Studiu de Fezabilitate „Construire campus scolar” Oradea, judetul Bihor

 • „Realizare acoperis, reabilitare, modernizare gradinita Nadrag”, judetul Timis;

 • Proiect Tehnic „Extindere sediu primarie comuna Putineiu, judetul Teleorman”;

 • Proiect Tehnic „Realizare gradinita cu program prelungit in comuna Stefanestii de Jos, judetul Ilfov”;

 • Proiect Tehnic „Extindere, reabilitare, modernizare si dotare scoala cu clasele i-viii Leonida Marineanu, comuna Tia Mare, judetul Olt”;

 • Servicii complete de proiectare pentru specialitatile arhitectura si instalatii, inclusiv verificare proiect pentru obtinerea aviz ISU aferent obiectivului Scoala Gimnaziala “Ing. Ghe Panculescu”, Valenii de Munte
 • Proiectare, asistenta tehnica si executia lucrarilor la obiectivul de investitii “Reabilitare si consolidare corpuri cladire – Gradinita nr. 54”
 • Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul de investitii “Reabilitare corp gradinita nr. 269, str. Ctin Minculescu nr. 12, sector 5, Bucuresti- (PAC+PTE+AT)”
 • Proiectare, asistenta tehnica la obiectivul de investitii “Lucrari pentru reparatii, reabilitare si extindere- Gradinita nr. 268, str. Ion Creanga, nr. 8, Sector 5, Bucuresti”
 • Proiectare, asistenta tehnica la obiectivul de investitii “Reabilitare cladirii Scolii nr. 2 cu extindere cladire Afterschool”
 • Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reparatii, reabilitare termica si consolidare Gradinita nr. 35, str. Crizantemelor, nr. 2, sector 5, Bucuresti- (PAC+PTE+AT)”
 • Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul de investitii “Realizare dispensar medical rural, sat Varfuri, comuna Varfuri, judetul Dambovita”
 • Servicii de proiectare tehnica pentru obiectivul “Consolidare, restaurare, amenajare incinta si valorificare turistica “Sf. Gheorghe Vechi, “Cuvioasa Paraschiva” si construire centrala termica, str. Aries nr 9, Municipiul Craiova”
 • Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru specializarile instalatii sanitare si instalatii gaze pentru obiectivul de investitii “Reabilitare termica blocuri de locuinte din sector 5, Bucuresti-1 imobil situat in Calea Rahovei, nr 319, Bl 30, sc 1-(PAC+PTE+AT)”
 • Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru specializarile instalatii sanitare si instalatii gaze pentru obiectivul de investitii “Reabilitare termica blocuri de locuinte din sector 5, Bucuresti-2 imobile situat in str. M. sebastian nr 11, bl S30, sc 1+2/ sc 3 (PAC+PTE+AT)”
 • Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru specializarile instalatii sanitare si instalatii gaze pentru obiectivul de investitii “Reabilitare termica blocuri de locuinte din sector 5, Bucuresti-1 imobil situat in calea Rahovei, nr.330, bl 57, sc 1+B (PAC+PTE+AT)”
 • Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru specialitatile instalatii sanitare si instalatii gaze pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica blocuri de locuinte din sector 5, Bucuresti – 20 imobile (PAC+PTE+AT)”
 • Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru specialitatile instalatii sanitare si instalatii gaze pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica blocuri de locuinte din sector 5, Bucuresti – 14 imobile (PAC+PTE+AT)”
 • Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru specialitatile instalatii sanitare si instalatii gaze pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica blocuri de locuinte din sector 5, Bucuresti – 23 imobile (PAC+PTE+AT)”
 • Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru specialitatile instalatii sanitare si instalatii gaze pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica blocuri de locuinte din sector 5, Bucuresti – 18 imobile (PAC+PTE+AT)”
 • Servicii de elaborare DALI si expertiza tehnica pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reabilitare si modernizare constructie existenta la Scoala Gimnaziala nr. 5”
 • Servicii de elaborare DALI pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reabilitare si modernizare constructie existenta la Colegiul German Goethe”
 • Servicii de elaborare DALI si expertiza tehnica pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reparatii, modernizare si reabilitare la Scoala Gimnaziala Titu Maiorescu”
 • Servicii de elaborare DALI si expertiza tehnica pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reabilitare si modernizare constructie existenta la Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev”
 • Servicii de elaborare DALI si expertiza tehnica pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reparatii, modernizare si reabilitare la Liceul Teoretic Alexandru Vlahuta”
 • Servicii de elaborare DALI si expertiza tehnica pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reparatii, modernizare si reabilitare la Scoala Gimnaziala Nicolae Titulescu”
 • Servicii de elaborare DALI si expertiza tehnica pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reparatii, modernizare si reabilitare Scoala Gimnaziala Alexandru Costescu”
 • Servicii de elaborare DALI si expertiza tehnica pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reabilitare si modernizare constructie existenta la Scoala Gimnaziala nr. 184”
 • Servicii de elaborare DALI si expertiza tehnica pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reparatii, modernizare si reabilitare la Gradinita nr. 52”
 • Servicii de elaborare DALI si expertiza tehnica pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reabilitare si modernizare constructie existenta la Scoala Gimnaziala Elena Vacarescu”
 • Servicii de elaborare DALI si expertiza tehnica pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reabilitare, modernizare constructie existenta si construirea unei sali de sport la Scoala Gimnaziala nr. 6”
 • Proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul “Reabilitare si modernizare Scoala si reconstruire Gradinita Perii Brosteni, comuna Olteni”
 • Proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul “Reabilitare si modernizare Scoala si reconstruire Gradinita Olteni, comuna Olteni”
 • Elaborare DALI pentru obiectivul “Baza de agrement Dumitru Dobrescu” , obiectiv situat in Slatina, Str. Centura Basarabilor, nr 6A, jud. Olt
 • Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru specializarile instalatii sanitare si instalatii gaze pentru obiectivul de investitii “Reabilitare termica blocuri de locuinte din sector 5, Bucuresti-1 imobil- Aleea Livezilor nr. 14, bl. 29-(PAC+PTE+AT)”
 • Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru specializarile instalatii sanitare si instalatii gaze pentru obiectivul de investitii “Reabilitare termica blocuri de locuinte din sector 5, Bucuresti-(PAC+PTE+AT)”Str. Mihail Sebastian nr. 17, bl. S21; Str. Mihail Sebastian nr. 21, bl. S12, sc. 1+2
 • Elaborare raport de expertiza tehnica pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reabilitare si modernizare constructie existenta la Scoala Gimnaziala nr. 192”
 • Servicii de expertiza tehnica pentru “Corp de cladire Scoala Gimnaziala nr. 127”
 • Raport expertiza tehnica- Pavilion detentie regim deschis prin transformare ingrasatorie porci in spatii detinere si modernizare dormitor sectia nr 5, Penitenciarul Focsani
 • Raport expertiza tehnica- transformare atelier de productie bugetara in spatii de detentie, Penitenciarul Focsani