• Documentaţie pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenţii + Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru amenajare torenţi, recalibrare şi protecţia de albii, DN 73A, CNADNR;
  • Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Reabilitarea şi modernizarea reţelei termice aferente PT1005 şi PT1006 în municipiul Piteşti, judeţul Argeş”;
  • Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Instalaţii de alimentare cu apă pentru obiectivul Construire Fermă Vaci Lapte, localitatea Jegălia, judeţul Călăraşi”;
  • Proiect Tehnic pentru “Sistem integrat de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare localitatea Vulturu, judeţul Constanţa”;
  • Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru “Extindere reţea de canalizare localitatea Mârşa, judeţul Giurgiu”;
  • Proiect Tehnic pentru “Alimentare cu apă sat Radu-Vodă, localitatea Lupşanu, judeţul Călăraşi”;
  • Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie pentru “Sistem alimentare cu apă în localitatea Stoeneşti judeţul Giurgiu”;
  • Detalii de Execuţie pentru “Sistem integrat de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare localitatea Vulturu, judeţul Constanţa”;
  • Studiu de Fezabilitate pentru “Alimentare cu apă, canalizare ape uzate, staţie de epurare în Drajna Nouă, grădiniţa de copii, sistem de canalizare şi staţie de epurare în zona centrală Dragalina, judeţul Călăraşi”;
  • Studiu de Fezabilitate pentru “Extinderea lungimii la reţeaua de canalizare şi modificarea indicatorilor tehnico-economici în Localitatea Mârşa, judeţul Giurgiu”;